Data


Data Lurah dan Pamong Desa Argorejo

Rabu Kliwon, 14 Juni 2017 09:10 WIB 1322
DATA LURAH DESA DAN PAMONG DESA
DESA ARGOREJO KECAMATAN SEDAYU KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2017
                           
  NO NAMA ALAMAT JABATAN STATUS DILUAR PAMONG ( PNS/TNI/POLRI/ SWASTA/DLL) NO/TGL. SK. PENGANGKATAN TGL PELANTIKAN HABIS MASA JABATAN KETERANGAN      
  TEMPAT/TGL LAHIR      
  PENDIDIKAN      
  AGAMA Pengangkatan Konversi      
  1 2 3 4 5 6 7 8 9      
  1 Ngadimin Kepuhan Lurah Desa  - 210 Tahun 2012  - 24 – 07 - 2012 18 – 06 - 2018        
    Bantul, 10 Februari 1960       18 – 06 - 2012              
    SLTA                      
    Islam                      
  2 Andry Yunianta, A.Md. Ngentak Carik Desa  - 06/KPTS/LD/Ar/IX/2002 130/Peg/PNS/D.2/2009  28 - 09 - 2002  24 - 07 - 2028        
    Sleman, 15-06-1972       28 – 09 - 2002              
    D.3                      
    Islam                      
  3 Heri Irianto Sundi kidul Kabag  - 426/A/Kep/Bt/2001  -  30 - 10 - 2001  03 - 10 - 2027        
    Bantul, 03-10-1963   Pemerintahan    30 - 10 - 2001              
    D.2                      
    Islam                      
  4 Wiyana Kepuhan Kabag  - 23/KPTS/LD/Ar/X/2003  -  25 - 10 - 2003  25 - 10 - 2029        
    Bantul, 05-08-1969   Pembangunan    25 - 10 - 2003              
    SLTA                      
    Islam                      
  5 Rina Priyakin Metes Kabag  - 426/A/Kep/Bt/2001  -  30 - 10 - 2001  11 - 07 - 2021        
    Bantul, 11-07-1957   Keuangan    30 - 10 - 2001              
    SLTA                      
    Islam                      
  6 Arfan Nurrahman, S.Pd. Kepuhan Kabag  - 07/KPTS/LD/Ar/IX/2002 03 Tahun 2009  28 - 09 - 2002  24 - 07 - 2033        
    Bantul, 03-10-1974   Umum    28 - 09 - 2002  07 - 10 - 2009            
    Sarjana                      
    Islam                      
  7 Surame Metes Kabag  - 24/KPTS/LD/Ar/X/2003  -  25 - 10 - 2003  25 - 10 - 2032        
    Bantul, 04-03-1972   Agama & Kesra    25 - 10 - 2003              
    SLTA                      
    Islam                      
  8 Tri Wahyuno, A.Md. Sundi kidul KTU BPD  - 08/KPTS/LD/Ar/IX/2002 04 Tahun 2009  28 - 07 - 2002  24 - 07 - 2034        
    Bantul, 02-09-1974        28 - 09 - 2002  07 - 10 - 2009            
    D.3                      
    Kristen                      
                           
                           
                           
                           
  9 Hanafi Haryo Prastowo Kalakan Dukuh   14 Tahun 2011  - 22 – 09-2011 11 – 08 -2042        
    Bantul, 11 Agustus 1982              
    SLTA              
    Islam              
  10 Mulyono Semampir Dukuh  - 05 Tahun 2012  -  13 - 07 - 2012 22 – 01 - 2042        
    Bantul, 22 Januari 1982                      
    SLTA                      
    Islam                      
  11 Darmadi Kepuhan Dukuh  - 06 Tahun 2012  -  13 - 07 - 2012  02 - 03 - 2032        
    Kln Progo, 02 -03- 1972                      
    SLTA                      
    Islam                      
  12 Suparjo S.Pd Polaman Dukuh  - 15 Tahun 2014  -  31 - 12 - 2014  20 - 10 - 2038        
    Bantul, 20-10-1976        31 - 12 - 2014              
    S.1                      
    Islam                      
  13 Wahyana Hadi Senowo Dukuh  - 04 Tahun 2008  -  12 - 04 - 2008  26 - 10 - 2029        
    Bantul, 26-10-1969        12 - 04 - 2008              
    Islam                      
  14 Sardimin Sundi Kidul Dukuh  - 71/Pm.02/Btl/1978 426/A/Kep/Bt/2001  30 - 10 - 2001  06 - 09 - 2017        
    Bantul, 06-09-1953          30 - 10 - 2001            
    SLTA                      
    Islam                      
  15 Kasiman Bandut Lor Dukuh  - 04/KPTS/SDY/II/1998 426/A/Kep/Bt/2001  30 - 10 - 2001  01 - 12 - 2038        
    Bantul, 01-12-1974          30 - 10 - 2001            
    SLTA                      
    Islam                      
  16 Ponijan Bandut Kidul Dukuh  - 04/KPTS/SDY/II/1998 426/A/Kep/Bt/2001  30 - 10 - 2001  07 - 11 - 2029        
    Bantul, 07-11-1965          30 - 10 - 2001            
    SLTA                      
    Islam                      
  17 Mugiyono Pendul Dukuh  - 06 Tahun 2005  -  18 - 05 - 2005  09 - 08 - 2024        
    Bantul,09-08-1964        18 - 05 - 2005              
    SLTP                      
    Islam                      
                           
                           
  18 Sutiman Metes Dukuh  - 426/A/Kep/Bt/2001 33/KPTS/1990  30 - 10 - 2001  06 - 04 - 2023        
    Bantul, 06-04-1959        30 - 10 - 2001              
    SD                      
    Islam                      
  19 Marsudi Pereng Wetan Dukuh  - 05 Tahun 2008    12 - 04 - 2008  26 - 10 - 2030        
    Bantul,24-10-1970        12 - 04 - 2008              
    SLTA                      
    Islam                      
  20 Sumija Ngentak Dukuh  - 31/KPTS/SDY/VII/1994 426/A/Kep/Bt/2001  30 - 10 - 2001  29 - 03 - 2023        
    Bantul, 29-03-1959          30 - 10 - 2001            
    D.3                      
    Islam                      
  21 Suhardani Sundi Kidul Staf Kabag  - 10/KPTS/LD/Ar/XI/2004 13/KPTS/KD/AR/1994  21 - 08 - 1987  25 - 12 - 2019        
    Bantul, 25-12-1955   Pembangunan    30 - 11 - 2004  30 - 07 - 1994            
    SLTP                      
    Katholik                      
  22 C. Ngatilah Semampir Staf Kabag  - 10/KPTS/LD/Ar/XI/2004 13/KPTS/KD/AR/1994  30 - 07 - 1994  03 - 09 - 2025        
    Bantul, 03-09-1961   Pemerintahan    30 - 11 - 2004  30 - 07 - 1994            
    SLTA                      
    Katholik                      
  23 Suhartono Bandut Kidul Staf Kabag  - 10/KPTS/LD/Ar/XI/2004 02/KPTS/KD/AR/1995  25 - 04 - 1995  07 - 07 - 2033        
    Bantul, 07-07-1969   Agama & Kesra    30 - 11 - 2004  25 - 04 - 1995            
    SLTA                      
    Islam                      
  24 Sumini Ngentak Staf Kabag   10/KPTS/LD/Ar/XI/2004  -            
    Bantul, 26-07-1976   Keuangan  -  30 - 11 - 2004    30 - 10 - 2004  26 - 07 - 2036        
    SLTA                      
    Islam                      
  25 Slamet Bandut Lor Staf Kabag  - 11/KPTS/LD/Ar/XII/2004  -  18 - 12 - 2004  31 - 12 - 2026        
    Bantul, 31-12-1966   Pelayanan    18 - 12 - 2004              
    SD                      
    Islam                      
  26 Sardiyana, SE. Semampir Staf Kabag  - 05 Tahun 2011  -  28 - 02 - 2011  05 - 03 - 2030        
    Bantul, 05-03-1970   Agama & Kesra                  
    Sarjana                      
    Islam                      
                           
                           
  27 Mukimin Semampir Staf Kabag  - 12/KPTS/LD/Ar/XII/2004  -  18 - 12 - 2004  30 - 08 - 2026        
    Bantul, 30-08-1966   Pelayanan    18 - 12 - 2004              
    SLTA                      
    Islam                      
  28 Mira Firdianti, A.Md KL Polaman Staf Kabag  - 16 Tahun 2014  -  31 - 12 - 2014  01 - 05 - 2053        
    Bantul, 01-05-1993   Pelayanan    31 - 12 - 2014              
    D.3                      
    Islam                      
  29 Suhartinah, S.Pt Ngentak Staf Kabag  - 17 Tahun 2014  -  31 - 12 - 2014  28 - 07 - 2037        
    Bantul, 28-07-1977   Pelayanan    31 - 12 - 2014              
    S.1                      
    Islam                      
                           

Puskesmas
di Kapanewon Sedayu

Puskesmas Sedayu I

Puskesmas Sedayu I

Panggang, Argomulyo, Sedayu, Bantul
(0274) 7477131

Puskesmas Sedayu II

Puskesmas Sedayu II

Jl. Wates Km 12, Semampir, Argorejo, Sedayu, Bantul
(0274) 7466886

Komando Rayon Militer Sedayu

Koramil / Komando Rayon Militer Sedayu

Jl. Yogya - Wates Km. 10 Argomulyo, Sedayu

Kepolisian Sektor Sedayu

Polsek / Kepolisian Sektor Sedayu

Jl. Yogya - Wates Km 10.5 Argomulyo, Sedayu
(0274) 795968

Kantor Urusan Agama Sedayu

KUA / Kantor Urusan Agama Sedayu

Jl. Wates Km. 10 Karanglo, Sedayu, Bantul
(0274) 7499163